Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu – Krzysztof Kniszner
Członek Zarządu – Jolanta Matczuk
Podział zadań i obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Członkowie Zarządu odpowiadają za rozwój firmy i sprawują wspólnie kontrolę nad pracą Działu Infrastruktury Teleinformatycznej, Działu Niskich Prądów, Działu rozwiązań IT oraz nad stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych.

 • Prezes Zarządu Krzysztof Kniszner wyznacza strategiczne cele polityki marketingowej i nadzoruje pracę działu marketingu. Odpowiada za komunikację z rynkiem kapitałowym i instytucjami otoczenia biznesowego, jak również za bezpośredni kontakt z kluczowymi klientami.
 • Członek Zarządu Jolanta Matczuk nadzoruje pracę działu księgowości, kadr i płac, administracji oraz logistyki. Jest jednocześnie głównym księgowym i odpowiada m.in. za przygotowanie raportów finansowych.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY UNIMA 2000
Magdalena Kniszner
Zbigniew Pietroń
Sławomir Jarosz
Patrycja Buchowicz
Piotr Zając
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2019
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2011 r.
1
25
3
75
15 grudnia 2012 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2013 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2014 r.
2
50
2
50
15 grudnia 2015 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2016 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2017 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2018 r.
1
33
2
66
15 grudnia 2019 r.
1
50
1
50
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w latach 2011-2019
Stan na
Liczba kobiet
%
Liczba mężczyzn
%
15 grudnia 2011 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2012 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2013 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2014 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2015 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2016 r.
1
20
4
80
15 grudnia 2017 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2018 r.
2
40
3
60
15 grudnia 2019 r.
2
40
3
60

PREZES ZARZĄDU UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Prezes Zarządu Krzysztof Kniszner odpowiada za rozwój firmy oraz politykę handlową. Nadzoruje dział rozwiązań IT ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń systemów Contact Center, systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych. Wyznacza strategiczne cele polityki marketingowej. Koordynuje pracę wszystkich działów firmy.

Wykształcenie:

Wyższe, magister inżynier, inżynieria elektryczna.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

od 1998 – nadal Prezes Zarządu w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
od 1994 – nadal Związany z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
(do 30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)
1991 – 1994 Dyrektor Oddziału w Apexim Sp. z o.o.
1990 – 1991 Kierownik Wydziału Produkcji w Mercomp Sp. z o.o.
W ramach grupy kapitałowej w latach 2007-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Iqnet Sp. z o.o., a w latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Krzysztof Kniszner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK ZARZĄDU UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A., GŁÓWNY KSIĘGOWY, PREZES ZARZĄDU IQNET SP. Z O.O.

Członek Zarządu Jolanta Matczuk jest jednocześnie Głównym Księgowym. Nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego, działu kadr i płac oraz działu administracji. Odpowiada m.in. za przygotowywanie raportów finansowych.

Wykształcenie:

Wyższe, magister ekonomii, organizacja i zarządzanie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów. Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

od 1.01.2012 – nadal Członek Zarządu w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2006 – nadal Główny Księgowy w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2005 – 2006 Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK Kraków Sp. z o.o.
1996 – 2005 Ostatnie stanowisko: Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK S.A.
1985 – 1996 Ostanie stanowisko: Kierownik Działu Rachunkowości w KPIS-Cracovia S.A.
W ramach grupy kapitałowej od 06/2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQnet Sp. z o.o.

Jolanta Matczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Wykształcenie:

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki – w zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych i uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyka. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu komunikacji w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących zarządzania firmą i zasobami ludzkimi.

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., jako założyciel i wspólnik, a następnie jako akcjonariusz.

W ramach pełnionych obowiązków nadzorowała działy wdrożeniowy i techniczny oraz dział projektów niskoprądowych, a także administrację, kadry i księgowość. Odpowiadała za proces przygotowania i wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 09.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
 • 2007 – nadal Prezes Zarządu Lockus sp. z o.o.
 • 1998 – 2015 Wiceprezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (do 30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o, a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)

 

W ramach grupy kapitałowej od 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Lockus Sp. z o.o. –specjalizującej się we wspieraniu strategii biznesowych i realizacji konferencji branżowych.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Fizyki i Astronomii (1978). Ukończył studia i uzyskał dyplom Institut Francais de Gestion (Francuskiego Instytutu Zarządzania) w Warszawie (1992 – Strategia przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo w biznesie). Zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. spółce publicznej notowanej na WGPW. Jest to działalność wykonywana osobiście w zakresie doradztwa w biznesie.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 01.06.2016 – nadal Własna działalność gospodarcza
 • 17.09.2004 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (spółka notowana na WGPW)
 • 23.09.2002 – 02.03.2005 Prezes Zarządu w No Name Sp. z o.o. w Krakowie (produkcja i sprzedaż wyrobów odzieżowych pod marką Cotton Club – stworzenie od podstaw dynamicznego przedsiębiorstwa na bazie upadłej firmy o znanym znaku towarowym)
 • 01.04.2000 – 31.03.2011 Własna działalność gospodarcza pod firmą Advanced Business Consulting Zbigniew Pietroń (zarządzanie i doradztwo w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz inne usługi konsultingowe)
 • 08.12.2000 – 28.02.2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Symatrix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (oprogramowanie dla niewielkich sieci handlowych)
 • 01.04.1998 – 31.01.2000 Wspólnik i Prezes Zarządu w Samar-Eko Sp. z o.o. z siedzibą j.w. (wdrożenie i rozpoczęcie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych)
 • 17.01.1997 – 31.12.1999 Wspólnik, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Doradca Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu w PW Samarol Sp. z o.o. z siedzibą w Opatkowicach, gm. Proszowice (restauracja upadającej firmy – uruchomienie i rozwój: serwisu maszyn rolniczych, stacji kontroli pojazdów, produkcji elementów budowlanych)
 • 01.10.1996 – 30.07.1997 Pełnomocnik Właściciela ds. Likwidacji Przedsiębiorstwa (jak wyżej)
 • 01.02.1996 – 30.09.1996 Dyrektor ds. Ekonomicznych i Pełnomocnik Właściciela ds. Przekształceń w Hurtowni Farmaceutycznej Magram Józef Dulba w Krakowie (hurtownia leków – aranżacja i przeprowadzenie sprzedaży przedsiębiorstwa koncernowi zagranicznemu)
 • 15.09.1992 – 01.01.1995 Osoba współpracująca w działalności gospodarczej PHU Prim Grażyna Pietroń w Krakowie (handel)
 • 26.08.1991 – 25.02.1992 Wspólnik i Dyrektor Zarządzający Finansami w Giełda MWSystem s.c. w Krakowie (obrót papierami wartościowymi)
 • 01.06.1990 – 30.10.1992 Wspólnik i Dyrektor Zarządzający w Biomex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (produkcja farmaceutycznych testów diagnostycznych)
 • 01.09.1978 – 01.05.1991 Pracownik naukowy, Starszy Asystent w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Kraków
  Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

 

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Wykształcenie:

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

2011 – nadal Prezes Zarządu w ABS Investment S.A. Zasiada w wielu Radach Nadzorczych m.in. Orion Investment S.A. , Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Softelnet S.A. Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego
2004 – 2014 Wiceprezes Zarządu Beskidzkiego w Biurze Consultingowym S.A.
2003 – 2004 Prezes Zarządu w firmie windykacyjnej For-Net S.A. z Krakowa
2001 – 2003 Zastępca Dyrektora, a później Dyrektor Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej
1996 – 2004 Własna działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego
1994 Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie Kierownik Zespołu Doradców Klienta i Członek Komitetu Kredytowego oraz Zastępca Dyrektora CBK
Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:

 • ABS Investment S.A. – Prezes Zarządu – aktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. – Wiceprezes Zarządu – nieaktualne
 • Dudek Jarosz Pukowiec Sp. z o.o. – Udziałowiec – aktualne
 • Dombud PL Sp. z o.o. – Wspólnik – nieaktualne
 • Dombud PL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – Wspólnik – nieaktualne
 • SFK Polkap S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – Członek RN – aktualne
 • LS TEch Homes S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • Orion Investment S.A. – Członek RN – aktualne
 • Uboat Line S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • Softelnet S.A. – Członek RN – aktualne
 • Prymus S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • Liberty Group S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • Art New media S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • ECA Auxilium S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • Motor Trade Company S.A. – Członek RN – nieaktualne
 • Best 4 You S.A. – Członek RN – nieaktualne

  Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse. Posiada bogate, ponad 25 – letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – nadal Pełni funkcję Prezesa Zarządu EMAI 2 S.A. z siedzibą w Warszawie
 • od 2011 – nadal Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • 2005 – nadal Prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo finansowe dla spółek ubiegających się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku kapitałowym, notowanych na rynku głównym GPW i New Connect oraz doradztwo związane z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych
 • 2014 – 2019 Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej instytucji finansowej Weiyuanhui S.A.
 • 1994 – 2001 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1993 – 1994 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1992 Była pracownikiem Politechniki Warszawskiej
  Pani Patrycja Buchowicz zasiadała w licznych Radach Nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu – New Connect, prowadzonym przez GPW S.A. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ATENDE S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej z wyłączeniem Atende S.A. lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek niezależny

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Wykształcenie:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controlingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Od 2018 Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni
Od 2017 Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Od 2015 Członek Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Od 2014 Konsultant ds. sprzedaży ERGAZ sp. z o.o.
2013 – 2018 Członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie,
2012 Członek Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Wysowa S.A/ w Wysowej Zdroju,
od 2010 Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
od 2010 Adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkołe Ekonomii i Informatyki w Krakowie
2007 – 2015 Konsultant do spraw Personalnych w Oxygen Krosno S.C. oraz PHU Ergas
2004 – 2010 Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy AE w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1996 – 2007 Własna działalność gospodarcza
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek niezależny

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)